Kontakt


Mgr. TEREZA DVOŘÁKOVÁ

mobil 608 528 388

tera.dvorakova@email.cz

osobně Vejškovka v Ostrově, Klínovecká 1407 | online Zoom nebo Skype

VZDĚLÁNÍ A STUDIUM

Astrologická škola pro statečné (Pavel Turnovský) 1997 – 1999

Kurz astrologické synastrie (P. Turnovský, M. Lukášková) 2004

Magisterské studium, Teorie a dějiny umění a kultury, Kulturologie, FF UK 2008

Výcvik kreativní Gestalt koučink, Gestalt Essence 2010

Další kurzy a workshopy: procesově orientovaná práce Arnolda Mindella (IPOP ČR), psychosomatické a arteterapeutické metody (Biosyntéza, Somatic Experience, taneční a pohybová terapie, Terapie zpěvem na Akademie Alternativa, biodynamická kraniosakrální terapie, techniky Continuum Movement u Michaely Cusanové, atd.), aromaterapie a práce s vůněmi (Marie Noe a Petra Hlavatá), legendární kurzy u Jitky a Zdeňka Hoffmannových o Tarotu: Filosofie a psychologie na IZV/FHS UK, seberozvojové kurzy Heleny Šalátové, atd.