CO NABÍZÍ GESTALT KOUČINK?

V současné době si můžete vybrat z mnoha rozmanitých přístupů koučování. Gestalt koučink se zaměřuje na to, co ovlivňuje vaši celkovou situaci. Umožňuje zastavit se a uvědomit si souvislosti, které jsou „pod hladinou“ mysli (potřeby, touhy a přání, vzpomínky, sny, myšlenky). Díky uvědomění těchto souvislostí, dochází k novému sebepoznání, sebedůvěře a plnějšímu, spokojenějšímu prožívání a sebevyjádření.

NA CO SE PŘIPRAVIT?

Odborníkem na svůj život jste jen Vy. Koučink není poradenství nebo mentoring. Kouč neradí, ale prostřednictvím dialogu a kreativních cvičení pomáhá pochopit – uchopit Vaší konkrétní jedinečnou situaci. Dochází tak k jemným posunům, uvědoměním „aha, tak takhle to chci/ takhle to mám“, které vedou k sebepoznání, důvěře ve vlastní schopnosti a osobnímu rozvoji.

Fáze koučovacího procesu: 1. Úvodní setkání – zaměření cílů koučování s ohledem na Vaše aktuální potřeby 2. Sezení (počet a rytmus dle Vaší potřeby)

Co Vás může překvapit? V pozadí gestalt / procesové práce je přesvědčení, že organismy žijí v prostředí – „v poli“ vzájemných vztahů a vzájemně se ovlivňují. K objevení nového náhledu a osobnímu posunu tak dochází svým způsobem překvapivě. Klíčové je zde samotné zastavení a „nastavení zrcadla“ – hlubší pochopení Vaší situace. Kouč/facilitátor nejenže naslouchá Vašim slovům a pozoruje pohyby Vašeho těla, ale všímá si také vlastních pocitů a tak celistvě mapuje Vaší situaci.

MŮJ KOUČOVACÍ PŘÍSTUP

Ve své práci propojuji gestalt s dalšími tvůrčími psychosomatickými přístupy (procesově orientovaná práce a biosyntéza), které umožnují zakotvit v „tady a teď“ našeho těla a mysli,“naladit se“ na proces neustálých proměn, stopovat smysl toho, co se děje a načerpat sílu a inspiraci prostřednictvím životadárných zdrojů – imaginace duše a moudrosti těla.

Je pro mě důležité vytvářet bezpečné prostředí, v němž je možné zpomalit, uvolnit se, ukotvit a mít tak čas všimnout si něčeho „mezi“.